Tag Archives: แม่สะป๊อก

น้ำตกแม่สะป๊อก เชียงใหม่ 

โครงการหลวงแม่สะป๊อก ตำบลแม่วินอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  520 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลา ภายในโครงการหลวงแม่สะป๊อก เที่ยวน้ำตกช่องเดือนตุลาคม-กุมภาพันธั ท่องเที่ยวโครอการหลวงได้ตออดปี

น้ำตกชื่อไม่คุ้นหู นามว่า แม่สะป๊อก อยู่ในพื้นที่ของโครงการหลวงแม่สะป๊อก หนึ่งในโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงมีพระราชดำรัสต่อโครงการฯ ไว้ว่า “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” ใช่แล้วครับ ตราบใดที่ธรรมชาติอยู่ใด้ เราก็อยู่ได้ถ้ารักษาธรรมชาติเอาไว้ไม่ได้ มนุษย์ทั้งโลกก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

น้ำตกแม่สะป๊อกเป็นน้ำตกชั้นเดียว เมื่อสายน้ำโถมดิ่งลงสู่พื้นหินก็จะไหลเป็นลำธาร เกิดเป็นลำห้วยสายหนึ่งที่มีผลต่อสรรพชีวิต ในพื้นป่า รวมถึงชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ด้วย ชาวเขาที่ว่าคือเผ่าปกากะญอหรือเรียกง่าย ๆ ออกเสียงสั้น ๆ ว่า “กะเหรี่ยง” ก็ได้เหมือนกัน

 แม้น้ำตกแห่งนี้จะไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก แต่หากใครได้มาพบเป็นต้องปลื้มกับเสน่ห์ของสายน้ำที่เมื่อลงมากระทบโขดหินด้านล่างแล้ว จะเห็นเป็นรุ้งกินน้ำ เป็นภาพสวยงามตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นและสามารถมองเห็นได้เกือบตลอดทั้งวันตราบเท่าที่โลกนี้ยังมีแสงอาทิตย์  เพียงแต่สายรังนั้นเปลี่ยนมุมเปลี่ยนองศาไปเท่านั้นเอง

การเข้าถึงน้ำตกแม่สะป๊อกต้องเดินเท้าไปอีก200 เมตร จากจุดจอดรถ ไม่เหนื่อยเพราะเป็นทางราบผ่านผืนป่าอันเขียวขจี เป็นการเดินที่สดชื่นได้สูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ สวนกับสายน้ำที่ไหลคู่ขนานกับทางเดินยิ่งเข้าใกล้น้ำตก เสียงน้ำกระทบแผ่นหินก็ยิ่งกึกก้องกังวานไปทั่วป่าอยู่ตรงนี้ เชื่อได้เลยว่าคุณจะรักธรรมชาติมากกว่าเดิมถ้าคุณไม่รีบ ลองหาโขดหินเหมาะ ๆ นั่งชมน้ำตกหลายเท่า