Tag Archives: ออบหลวง

ออบหลวง เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติออบหลวง อำเภอฮอดเชียงใหม่
ด้านหน้าอุทยานฯ ไม่เสียค่าธรรมเนียม หากนำเข้านาจอดภายในอุทยานฯต้องเสียค่าธรรณนียมเที่ยวชมได้ตลอดปี
ผู้สูงอายุไม่เสียค่าธรรมเนียม

หินที่ว่าแกร่งยังแพ้สายน้ำ!! โตรกผาขนาดใหญ่แยกออกเป็นสองฝั่ง มีสายน้ำเบื้องล่างไหลผ่าน ความเชี่ยวกรากของลำน้ำที่ใช้เวลานานหลายร้อยปี เจาะทะลุผาหินที่ขวางทางอยู่ จนเกิดเป็นประติมากรรมชนิตอลังการที่ธรรมชาติสร้างขึ้นออบหลวงเป็นชื่อของหน้าผาหินขนาดใหญ่โดแยกออกจากกัน มีแม่น้ำแม่แจ่มไหลผ่านโตรกผาอยู่เบื้องล่าง สายน้ำที่ไหลแรงตลอดปีไม่ว่าจะเป็นหน้าน้ำหรือหน้าแล้ง ลำน้ำสีน้ำตาลขุ่นสายนี้ก็ใหลเชี่ยวรุนแรงคลายกับว่าไปโกรธใครมาอย่างนั้น ไม่แปลกใจเลยว่าโตรกผาหินขนาดมหึมาถูกน้ำเจาะทะลุทะลวงไปได้อย่างไร ความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้เองได้ถูกยกให้เป็น Unseen Thailand ทำให้เป็นที่รู้จักด้วยลักษณะที่คล้ายกับว่าโตรกผาทั้งสองกำลังจุมพิตกันอยู่ ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชมประติมากรรมธรรมชาติและพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าสายน้ำเจาะทะลุหินได้จริง เหมือนดั่งเพลงน้ำหยดลงหินหรือไม่

อุทยานแห่งชาติลอบหลวง
อุทยานแห่งชาติออบหลวง นอกจากจะมีออบหลวงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้ว บริเวณพื้นที่ของอุทยานยังเป็นดินแดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ มีการสำรวจค้นพบภาพเขียนสีและขวนสำริดอายุนานกว่า7,000 ปี หากขยันเดินขึ้นไปเรื่อย ๆ จะพบกับจุดชมวิวถนนทางหลวง 108 สายฮอด-แม่สะเรียง ประตูสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเอง