NAN

น่าน  ประวัติ

น่าน ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขาด้านตะวันออกของภาคเหนือ อุดมด้วยธรรมชาติผืนป่า สายน้ำ ทะเลหมอก หล่อหลอมรวมกับวิถีวัฒนธรรมของผู้คนชาวไทยลื้อ ทำให้เสน่ห์ของน่านไม่ได้มีเพียงธรรมชาติอันพิสุทธิ์ แต่ยังมีศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่แฝงด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมืองน่านเริ่มก่อร่างสร้างเมืองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในชื่อเมืองปัว

สมัยต่อมาได้กลายมาเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรล้านนา ต่อมาสมัยอยุธยา เมืองน่านทำศึกหนักกับพม่าและอยุธยาบ่อยครั้งจนพ่ายแพ้ ทำให้เมืองร้างผู้คนยาวนานหลายสิบปีจนเข้ายุคกรุงรัตนโกสินทร์ จึงเริ่มมีการสร้างบ้านบูรณะเมืองขึ้นมาใหม่

ช่วงยุคลัทธิพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย น่านกลายที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์ในภาคเหนือ จนกลายเป็นพื้นที่สีชมพูที่เกิดการสู้รบปราบปรามอย่างรุนแรงปัจจุบันเมืองน่านยังคงดำเนินวิถีชีวิตอย่างสงบสุขและเรียบง่าย ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพิงกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก โดยมีแม่น้ำน่านซึ่งนับว่าเป็นใหญ่ของเมืองไหลหลั่งจากเทือกเขาหลวงพระบางและเทือกเขาผีปันน้ำ จนไปรวบกับแม่น้ำปีง วัง ยม เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นเลือดหลักของประเทศ

การเดินทาง

วัดน่านอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 668 กิโลเมตร สามารถเดินทางสู่จังหวัดน่านได้อย่างสะดวกหลายวิธี ทั้งรถยนต์ส่วนตัวทาง รถไฟ และเครื่องบินโดย รถไฟ  กรุงเทพฯ ไม่มีเส้นทางรถไฟไปถึงจังหวัดน่านโดยตรง นักท่องเที่ยวเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปลงที่สถานีเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วจึงต่อจำทางไปที่จังหวัดน่าน ระยะทางประมาณ 142 กิโลเมตร ติดต่อรายละเอียดที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 www.rail.way.co.th

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 จนถึงจังหวัดนครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 17 ไปจนถึงจังหวัดพิษณุโลก ากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 11โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข101 ผ่านจังหวัดแพรไปจนถึงจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตรส่วนการขับรถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางลาดชันและคดเคี้ยวไปตามไหล่เขา ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังและเคารพกฎจราจรเป็นพิเศษโตยรถประจำทางมีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-น่าน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิด 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ทั้งรถโดยสารแบบธรรมดาและปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-10 ชั่วโมงสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัดโทร.1490 www.transport.co.th

แพร่ทัวร์ โทร. 0 2936 3720 สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 2496  เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2936 0199

โดยเครื่องบิน   โซล่าร์แอร์ ให้บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-น่านใช้เวลาเดินทางปมง 30 นาที ติดต่อสอบถามที่ โทร 0 2535 2455-6 www.solarai