ม่อนแจ่ม เชียงใหม่

ม่อนแจ่ม 

ส่วนหนึ่งของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศเย็นทั้งปี มองเห็นทิวเขาสูงสลับไปมา สวยงาม เอาเป็นว่าถ้าใครชอบ และอยากมาลองสัมผัสความสวยงามด้วยตาตัวเอง ก็เตรียมแพคกระเป๋า